کلاس پرفورمنس برای کودکان

پرفورمنس آرت (هنر اجرا)

پرفورمنس آرت را به فارسی هنر اجرا یا پویشی نمایش گون نیز ترجمه و تفسیر کرده اند، این هنر اجرایی است به شکل زنده، چند وجهی و همزمان چند بعدی که از تلفیق و بکارگیری هنرهای تجسمی، نمایش و موسیقی، حرکت و رقص و در برخی از آنها از رسانه و ویدیو آرت نیز استفاده می شود. در این نوع اجرا و پویش هنری، ارتباط بین بیننده و اجرا کننده حایز اهمیت می باشد به این علت که علاوه بر بستر و طرحی که از قبل آماده و طراحی میشود بخشهایی توسط تعامل بین اجراکننده و بینندگان و همچنین مشارکت دادن آنها در روند اجرا، پویش خودجوش و فی البداهه ایی خلق میشود که می توان به شکل خلاقانه به آن جهت داد و رخدادها و اتفاق هایی بدیع را حین اجرا بوجود آورد. این هنر محدودیت زمانی و مکانی ندارد.

پرفورمنس کودکان (پویش اجرایی هنری کودکان)

پرفورمنس کودکان طرحی است اجرایی،آموزشی با هدف پرورش و تقویت قابلیت و توانمندی ذهنی و جسمی کودکان در برقراری ارتباط همزمان با دو یا چند بعد هنری و عمل خلاقه همراه با بکار گیری حواس پنجگانه و درک و دریافت حسی و شهودی توسط ارتباط برقرار کردن با موقعیتهای مختلف و همسو شدن با جریان اجرای زنده، تخیل و تجربه فردی در موقعیتهای متنوع،همچنین مشارکت در یک طرح آموزشی هنری و پویشی تعامل همزمان  با مربی و سایر کودکان در پیشبرد طرحی خلاقه و کارامد می باشد.در این طرح هوشهای چندگانه از جمله هوش حرکتی،موسیقیایی،تصویری،کلامی،میان فردی،درون فردی هوش طبیعت گرایی وهستی گرایی پرورش می یابند.ایجاد بستری لذت بخش جهت رشد و پرورش همزمان این توانمندیها همراه با عوامل موثری چون قصه ها ،موسیقی،گفتگو، بازی وحرکات بدنی،نمایش و تصویری سازی خلاق می باشد.در این روند پاسخ دهی و عکس العمل کودکان به بخشهای مختلف طرح و خلاقیت آنها در لحظه و به شکل بداهه، بررسی و در جریان طرح مدیریت میشود. بذرهایی درون ناخودآگاه کودکان از این طریق گذارده می شود و استعدادهایی که مجال بروز پیدا می کنند که تاثیر این هنر اجرا یا همان پرفورمنس تا مدتهای مدید در روان و پروسه رشد ذهنی کودکان ماندگار خواهد بود و نقش به سزایی در نگرش و بینش آنها به زندگی و مسایل پیرامونشان همچنین تعامل عمیق تر با سایرین برخورد با پدیده های زندگی روزمره و انتخاب هایشان در حال و آینده خواهد داشت.

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه