کارگاه لجبازی و قدرت طلبی در کودکان

در این جلسه 2 ساعته خانم بیتا صدیقیان به پرسش های والدین درباره موارد زیر پاسخ داده و همزمان به معرفی متدهای تضمین شده تربیتی می پردازند. 

در این کارگاه 1 فایل صوتی 2 ساعته و 2 ویدئو از کارگاه مربوطه در این مقاله آورده شده است.

 

افزودن دیدگاه جدید