دوره کارآموزی مربی گری مهدکودک فرزندان برتر آغاز شد

موسسه پرورش فرزندان برتر کارآموزان و مربیان مستعد در رشته های مرتبط با کودک را جهت کارآموزی قبول می کند

پایان دوره به کارآموزان محترم گواهی نامه اعطا می شود

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه