درمان اختلالات کودکان

خدمات درمانی موسسه فرزندان برتر

قصه درمانی

بازی درمانی

گروه درمانی

شن بازی

کار درمانی

گفتار درمانی

اختلالات یادگیری

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه