اختلالات

به ناتوانایی های کودک یا نوجوان در کسب مهارت های مورد انتظار در خواندن و نوشتن، تکلم ، کاربرد شنوایی ، استدلال ریاضیات در مقایسه با سایر کودکان همسن و با توانایی هوشی مشابه اطلاق می شود.

اختلالات گفتار و زبان بر نحوه صحبت کردن فرد و درک شنونده تاثیر میگذارند و ممکن است از سطح جانشینی ساده صداها شروع شود و تا سطح عدم توانایی در کاربرد گفتارو زبان ادامه یابد.
0
اختلال دوقطبی
ازاختلال دو قطبي با عنوان افسردگي شيدائي نام برده مي‌شد. همانگونه که از نام قبلي استنباط مي‌شود کسي که دچار اختلال دوقطبي است دچار نوسانات خلقي شديد ميباشد.اين نوسانات معمولا هفته ها يا ماها طول ميکشد و با ان چه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه ميکنند بسيارمتفاوت است.
0
اختلال اضطرابی
اختلالات اضطرابی جزو شایعترین اختلالات در کودکی و نوجوانی محسوب می شوند. و بیش از 10 درصد این گروه سنی در مقطعی از رشد دچار این اختلالات می شوند. اضطراب جدایی یک پدیده ی رشد عالمگیر انسان است که در شیرخواران کمتر از 1 سال تظاهر می کند و نشان دهنده آگاهی کودک نسبت به جدایی از...
0
اختلال خوردن، نوعی اختلال در نحوه غذا خوردن است كه از حالت طبیعی خارج شده است. مثلا اگر فرد از خوردن غذای كافی امتناع می‌كند، یا بیش از اندازه غذا می‌خورد، یا پس از مصرف غذا اقدام به مصرف مسهل می‌كند، یا عمدا استفراغ می‌كند و یا تركیبی از اختلالات فوق را داشته باشد، به اختلال...
0
طبق تحقیقات صورت گرفته کودکانی که دچار فشار خون بالا هستند به‌دلیل حساسیت بالا، تنش بیشتری را در خود احساس کرده و در نتیجه در عملکردهای شناختی ذهن‌شان دچار مشکلات بیشتری هستند. کودکان پرتنش به‌دلیل نداشتن تمرکز کافی معمولاً دچار اختلال در یادگیری هستند و آنها بخصوص در درس‌های...
0

اختلالات

به ناتوانایی های کودک یا نوجوان در کسب مهارت های مورد انتظار در خواندن و نوشتن، تکلم ، کاربرد شنوایی ، استدلال ریاضیات در مقایسه با سایر کودکان همسن و با توانایی هوشی مشابه اطلاق می شود.

اشتراک در RSS - اختلالات