قصه درمانی

قصه درمانی

قصه‌ها الكوهاي طبيعي از فكر كردن هستند كه پيش از آغاز تحصيل از راه افسانه‌ها قصه‌هاي كودكانه و تاريخچه‌ خانوادگي فرا گرفته مي‌شوند. به گونه‌اي كه برخي پژوهشگران ادعا كنند دانش امروزي ما از قصه‌ها مي‌آيند. اين روش يكي از بهترين شيوه‌ها در مشاوره با كودكان است به طوري كه آنها مي‌توانند با احساسات و افكار و رفتارهاي تقابل كنند كه هنوز نمي‌توانند با مشاور به طور مستقيم درباره آنها صحبت كنند. اين روش را به همراه بازي درماني توصيه مي‌نمايند تا به عنوان بستر مناسب به بيان و راهنمايي و اصلاح تجربه‌ها كمك كند. كودكان داراي نيازهاي ويژه به دليل محدوديت‌هايي كه در كاركردهاي شناختي هيجاني انگيزشي و رفتاري دارند. نمي‌توانند به طور به طور موثر از آموزش‌ها با روش‌هاي درماني مستقيم بهره گيرند. از اين رو بكارگيري فنون غيرمستقيم مانند قصه‌گويي و قصه‌درماني مي‌توانند به گونه‌اي اثربخش و شفابخش كاستي‌هاي آنها را بهبود و ترميم نمايد. قصه‌گويي براي چه كودكاني مناسب است؟

1- كودكاني كه عزت نفس پايين دارند.

2- كودكاني كه كم‌رو خجالتي هستند.

3- كودكاني كه خشم خود را نمي‌توانند كنترل كنند.

4- كودكاني كه دچار ترس و اضطراب هستند.

5- كمك به هويت‌يابي

6- كودكان بيش‌فعال براي جلوگيري از رفتارهاي تكانشي.

قصه درمانی روشی غیر مستقیم برای انتقال پیامهای مهم در مورد نحوه یادگیری رفتار سازگارانه در یک زمینه اجتماعی است ابزار آموزشی و خلاقی است که از طریق آن می توان مهارتهای مختلفی مانند مهارتهای اجتماعی ، حل مسأله و مهارت خودآگاهی را به کودکان یاد داد .

گوش کردن به یک قصه یک عنصر پویاست که کودکان درعین حال که لذت می برند اجازه می یابند که خود را در موقعیت های مختلف تصور کنند قصه ها ابزارهای آموزشی هستند ، کودک از طریق تجسم شخصیت وتجربه کردن رویدادها، یک قصه را به صورت شخصی تفسیر می کند که می تواند مایه نشاط وشادابی و وسیله تأمین بهداشت روانی و درمان ناراحتی ها می باشد .

قصه گویی فعالیتی اشتراکی است که آگاهی و لذت درونی را افزایش می دهد به کودک اتکا به نفس می دهد و باعث تقویت قوه حافظه کودک می شود.

افزودن دیدگاه جدید