مجوزها و گواهینامه ها

اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

IMG_20180723_142102_209.jpg

اخذ مجوز از سازمان ملی جوانان و ورزش

اخذ مجوز انتشارات فرزندان برتر

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه