انتشارات فرزندان برتر

IMG_20180723_142051_553.jpg

 

IMG_20180723_142053_913.jpg

 

 

IMG_20180723_142058_650.jpg

 

 

IMG_20180723_142056_560_0.jpg

 

 

 

IMG_20180723_142049_342.jpg

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه