اختلالات گفتار و زبان

اختلالات گفتار و زبان بر نحوه صحبت کردن فرد و درک شنونده تاثیر میگذارند و ممکن است از سطح جانشینی ساده صداها شروع شود و تا سطح عدم توانایی در کاربرد گفتارو زبان ادامه یابد.

اختلالات گفتار زبان

اختلالات گفتار و زبان بر نحوه صحبت کردن فرد و درک شنونده تاثیر میگذارند و ممکن است از سطح جانشینی ساده صداها شروع شود و تا سطح عدم توانایی در کاربرد گفتارو زبان ادامه یابد.

 

انواع اختلالات گفتار و زبان عبارتند از:

1- تاخير درگفتاروزبان 2- اختلالات رواني گفتار 3- اختلالات صوت 4- اختلالات زباني 5- اختلالات تشديدي 6- اختلالات توليدي

 

1- تاخير در گفتاروزبان delayed speech and language

افرادي داراي اين مشكل هستند كه به دلايل مختلف ازقبيل محیط زبانی نامناسب-  ناشنوايي- عقب ماندگي ذهني – فلج مغزي ديرتر از حد طبيعي شروع به صحبت مي كنند و گفتاروزبانشان درحدسنشان نمي باشد.2- اختلالات رواني گفتارfluency disorder

روانی گفتار به معنی الگوی زمان بندی عناصر آوایی است. این عناصر آوایی در واقع حروفی هستند که با کنار هم قرار گفتن آنها کلمات و در نهایت گفتار تولید می شود. در صورتی که به علل مختلف این زمان بندی از محدوده عادی خارج شود، فرد دچار لکنت یا ناروانی طبیعی(در سنین پایین)خواهد شد. لکنت عارضه ای است که بصورت مکثهای بی جا و بیش از حد، کشیده گویی، تکرار صدا، هجا یا کلمات و عبارات ، قفل شدگی در بیان یک صدا، در گفتار فرد مبتلا دیده می شود.

 

3- اختلالات صوت voice disorder

زماني اختلال صوت وجود دارد كه كيفيت ؛زيروبمي ؛ بلندي و انعطاف پذيري صوت فرد متفاوت ازصوت افراد هم جنس؛ و همسن وي باشد .4- اختلالات زبانيlanguage disorderشامل:

اختلالات طیف اوتیسم کودکان اوتیستیک در طی ۲و ۳ سالگی، کمتر از سایر همسالان خود صداسازی میکنند و واژگان درکی و بیانی کمتری دارند. حالات بدنی آنها با کلمات هماهنگ و ترکیب نمی‌شوند، کودکان اوتیستیک کمتر درخواستهایشان را مطرح می‌کنند ویا در تجاربشان با دیگران شریک می‌شوندو بیشتر به نظر می‌رسد که کلمات سایرین را تکرار می‌کنند(echolalia)ویا ضمایر را معکوس بیان می‌کنند. این کودکان ممکن است به دستی که طرح را می‌کشد بیشتر توجه نشان دهند تاطرحی که کشیده می‌شود. همچنین برای این کودکان توجه به یک شی و سپس استفاده از آن ویا صحبت راجع به آن شی مشکل است. همچنین کودکان اوتیستیک در بازی انتزاعی تخیلی و استفاده از سمبل‌ها در زبان مشکل دارند.

آفازی

از دیگر اختلالات زباني ،آفازي است .آفازي اختلال درسه فرايند درك زبان، فرمول بندي زبان و يا هر دو است. آفازي دراثر آسيب به مناطق مختلف مغزي درنيمكره چپ به علل مختلف مانند تصادف، سكته مغزي ،تروما وغیره بوجود مي آيد آفازي براساس منطقه اي كه آسيب ديده ،تقسيم بندي شده است وبراساس نوع آفازي ممكن است علائم زير ديده شود. پارافازيا - اختلال تكرار - اختلال درخو ندان ونوشتن – اختلال دردرك وبيان - اختلال درناميدن

 

5- اختلالات تشديدresonance disorder

تشديد زير مجموعه كيفيت صوت است در اختلالات تشديد دراثر اختلال در عمكرددريچه كامي- حلقي به علل مختلف فرايند تشديد به درستي انجام نمي شود. به عبارت ديگر توازن خيشومي – دهاني بهم خورده است.انواع اختلالات تشديدعبارتند از1- خيشومي شدگي بيش ازحد : تشديدبیش ازحد هوا درحفره بيني كه ممكن است همراه با خروج هوا ازبيني باشد يا نباشد.دراين حالت ممكن است براي جلوگيري از خروج هوا درپرده هاي بیني حركات انقباضي ديده شود.2- خيشومي کمتراز حد :تشديد صداهاي خيشومي درحفره بيني يا صورت نميگيرد يا بسيار كم است .3- مختلط: به علت اتصال حفره هاي بیني وانسداد درقسمت خلف يا قدام بیني هردوحالت خيشومی شدگي وجوددارد.

 

6- اختلالات توليدي Articulation disorder

اختلالات توليدي مشخصا ً بيش از هر نوع عارضه گفتاري وقت و توجه آسيب شناسان گفتار را به خود مشغول ميكند و تقريبا 80 درصد موارد اختلالات گفتاري را تشكيل ميدهد. اينگونه افراد درتوليدو بيان همخوانهاو واكه ها مشكل دارندوبه صورت هاي زير بيان میکنند.

حذف :يعني يكي ازهمخوانها را حذف ميكنند. 2 - خرابگويي : دراين نوع خطا گوينده به جاي واج هدف يك صداي غيرمشخص توليدمی نمايد.3 - جانشيني : دراين گونه خطاها گوينده يك واج استاندارد به غلط ،جانشین واج هدف ميكند.

 

آیا اختلالات گفتار و زبان جدی هستند؟

بله، توانایی برقراری ارتباط یکی ازمهمترین خصوصیات انسانهاست. ارتباط انسانی برای یادگیری، کارکردن، تعامل اجتماعی ضروری است. ارتباط آسیب دیده، می تواند تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. اختلال گفتاری می تواند تاثیر مهمی بر موقعیت اجتماعی، عاطفی، تحصیلی و حتی شغلی داشته باشد. گفتار بخش مهمی در زندگی ماست و نوع صحبت کردن، با کیفیت زندگی رابطه مستقیم دارد.

 

چه کسی می تواند به شما کمک کند؟

اگر در مورد گفتار خود و یا کودکتان نگران هستید، با یک آسیب شناس گفتار و زبان تماس بگیرید. وی در زمینه ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان تخصص دارد. " گفتار درمان کودک شما را ارزیابی می کند و تشخیص می دهد که آیا به درمان نیاز است یا خیر؟ ". همچنین در زمینه پیشگیری و درمان اختلالات گفتاری به شما مشاوره می دهد.

" به یاد داشته باشید که اقدام هر چه زودتر، بسیار اهمیت دارد."

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

موسسه فرزندان برتر در هیچ کجای ایران شعبه دیگری ندارد.

بستن اطلاعیه