آموزش شطرنج

خدمات آموزشی موسسه

کلاس های آموزشی موسسه فرزندان برتر

  • کلاس های کودکان زیر سه سال
  • کلاس های کودکان سه تا شش سال
  • کلاس های کودکان شش تا نه سال
  • کلاس های کودکان نه تا دوازده سال
  • کلاس های کودکان دوازده تا هفده سال
  • کلاس های جوانان
  • کلاس های ارتباط با خود و دیگران
  • کارگاه زن کامل (بهبود روابط زناشویی)

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

بستن اطلاعیه