آموزش شطرنج

خدمات آموزشی موسسه

کلاس های آموزشی موسسه فرزندان برتر

  • کلاس های کودکان زیر سه سال
  • کلاس های کودکان سه تا شش سال
  • کلاس های کودکان شش تا نه سال
  • کلاس های کودکان نه تا دوازده سال
  • کلاس های کودکان دوازده تا هفده سال
  • کلاس های جوانان
  • کلاس های ارتباط با خود و دیگران
  • کارگاه زن کامل (بهبود روابط زناشویی)

افزودن دیدگاه جدید