خلاقیت در فرزندان برتر

مرکز خلاقیت موسسه فرزندان برتر

تولید یک فکرجدید و عملی کردن آن ، می توان گفت خلاقیت یک جرقه یا یک الهام می باشد ذهن خلاق پدیده های مختلف را به هم ارتباط می دهد و محصولی نو ارائه می کند ، خلاقیت هوش و استعداد نیست هر انسان زنده ای بلقوه خلاق است . در خلاقیت تقلید و الگو برداری معنا ندارد.

خلاقیت نگاهی جدید به دنیای اطراف است که با سایر افراد متفاوت می با شد ، پرورش خلاقیت به معنی ایجاد محیط و فضای مناسبی برای رشد و توسعه این تفکر در بستر مناسب می باشد . هر چقدر محیط مناسب تری فراهم کنیم رشد و پرورش خلاقیت بیشتر می شود

 با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های مختلف را برای کودکان فراهم می کند در این محیط کودکان با به کار گرفتن حواس پنج گانه خود در حین فعالیت های مختلف به رشد هر چه بیشتر خلاقیت خود کمک می کنند.

افزودن دیدگاه جدید