خلاقیت و استعدادیابی

تولید یک فکرجدید و عملی کردن آن ، می توان گفت خلاقیت یک جرقه یا یک الهام می باشد ذهن خلاق پدیده های مختلف را به هم ارتباط می دهد و محصولی نو ارائه می کند ، خلاقیت هوش و استعداد نیست هر انسان زنده ای بلقوه خلاق است . در خلاقیت تقلید و الگو برداری معنا ندارد.

خلاقیت نگاهی جدید به دنیای اطراف است که با سایر افراد متفاوت می با شد ، پرورش خلاقیت به معنی ایجاد محیط و فضای مناسبی برای رشد و توسعه این تفکر در بستر مناسب می باشد . هر چقدر محیط مناسب تری فراهم کنیم رشد و پرورش خلاقیت بیشتر می شود

 با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های مختلف را برای کودکان فراهم می کند در این محیط کودکان با به کار گرفتن حواس پنج گانه خود در حین فعالیت های مختلف به رشد هر چه بیشتر خلاقیت خود کمک می کنند.

موسسه فرزندان برتر با 15 سال سابقه در زمینه استعدادیابی کودکان براساس نظریه هوارد گاردنر یکی از معتبر ترین و بهترین مراکز استعدادیابی کودکان در تهران است.
0
در این مقاله قصد داریم تا درباره روش های استعدادیابی کودکان هوارد گاردنر را توضیح داده و روش رسیدن به استعداد اصلی کودک را بیان کنیم.
0
به فرزند خود اجازه دهید علائق خود را کشف کند. به فعالیتهایی که او انتخاب می کند توجه نشان دهید. این گونه بازیهای زمان- آزاد می تواند اطلاعات بسیاری درباره استعدادهای نهفته فرزندتان در اختیار شما قرار دهد.
0
خلاقیت در فرزندان برتر
با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های مختلف را برای کودکان فراهم می کند در این محیط کودکان با به کار گرفتن حواس پنج گانه خود در حین فعالیت های مختلف به رشد هر چه بیشتر خلاقیت خود کمک می کنند.
0
شناخت هوش های برترکودک و هدف گذاری برای برنامه آینده کودک با این دیدگاه خاص که کودک در مسیر صحیح قرار گیرد و برنامه های آموزشی و پرورشی آن به طور دقیق برنامه ریزی شود
0
استعدادیابی
استعدادیابی یک برنامه آموزشی و پرورشی می باشد که طی این برنامه می توان در مدت یک سال خصوصیات و ویژگیهای ذاتی کودک اعم از هوش ، استعداد ، حافظه و خلاقیت او را در زمینه هایی که شاخص تر می باشد مشخص کرد .
0

خلاقیت و استعدادیابی

تولید یک فکرجدید و عملی کردن آن ، می توان گفت خلاقیت یک جرقه یا یک الهام می باشد ذهن خلاق پدیده های مختلف را به هم ارتباط می دهد و محصولی نو ارائه می کند ، خلاقیت هوش و استعداد نیست هر انسان زنده ای بلقوه خلاق است . در خلاقیت تقلید و الگو برداری معنا ندارد.

خلاقیت نگاهی جدید به دنیای اطراف است که با سایر افراد متفاوت می با شد ، پرورش خلاقیت به معنی ایجاد محیط و فضای مناسبی برای رشد و توسعه این تفکر در بستر مناسب می باشد . هر چقدر محیط مناسب تری فراهم کنیم رشد و پرورش خلاقیت بیشتر می شود

 با توجه به توضیحات بالا موسسه پرورش فرزندان برتر محیطی سرشار از تجربه های مختلف را برای کودکان فراهم می کند در این محیط کودکان با به کار گرفتن حواس پنج گانه خود در حین فعالیت های مختلف به رشد هر چه بیشتر خلاقیت خود کمک می کنند.

اشتراک در RSS - خلاقیت و استعدادیابی