اختلالات یادگیری

به ناتوانایی های کودک یا نوجوان در کسب مهارت های مورد انتظار در خواندن و نوشتن، تکلم ، کاربرد شنوایی ، استدلال ریاضیات در مقایسه با سایر کودکان همسن و با توانایی هوشی مشابه اطلاق می شود .

اختلالات یادگیری سه دسته است :

1- اختلال در خواندن 2- اختلال در ریاضیات 3- اختلال در بیان نوشتاری

اختلال خواندن :

پیشرفت در خواندن پایین تر از حد مورد انتظار با توجه به سن کودک آموزش و هوش او تعریف شده است به گونه ای که در موقعیت تحصیلی یا فعالیت روزمره که مستلزم خواندن است ایجاد تداخل می کند . این اختلال با نقص توانایی برای شناخت واژه ها ، خواندن کند و نادرست ، فهم ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص حس قابل ملاحظه مشخص است . کودکان مبتلا به این اختلال موقع خواندن اشتباهات متعدد مرتکب می شوند . این اشباهات با حذف ، افزودن و . . . مشخص است . در تفکیک حروف از نظر شکل و اندازه دچار اشکال هستند . گاهی حروفی را که باید خوانده شوند پس و پیش می خوانند .

اختلال در ریاضیات :

پیشرفت در ریاضی پایین تر از حد مورد انتظار با توجه به سن کودک ، آموزش و هوش او تعریف شده است . کودکان مبتلا در یادگیری و یادآوری ارقام دچار اشکال هستند . واقعیت بنیادی در مورد رقم ها را نمی توانند به خاطر بسپارند . در محاسبه کند و فاقد دقت هستند . پیشرفت ضعیف در 4 گروه مهارت شناسایی شده : 1- مهارت های زبانی (فهمیدن ، نام بردن ، اصطلاحات ریاضی ، فهمیدن و نام بردن عمل ها و مفاهیم ریاضی )

2- مهارت های ادراکی : شناختن و خواندن رفتار های عددی یا نشانه های حساس و گروه بندی ارقام
3- مهارت های ریاضی : رعایت مراحل ریاضی ، شمارش اشیا ، یادگیری جدولضرب.
4- مهارت های مربوط به توجه : کپی کردن درست ارقام ، به خاطر سپردن ارقام و . .
ویژگی های کلی عبارتند از اشکال در اجزا مختلف ریاضیات نظیر یادگیری اسم اعداد به خاطر آوردن نشانه های جمع و تفریق ، یادآوری جدول ضرب ، تبدیل مسائل واژه ای به جای انجام محاسبه با سرعت مورد انتظار .

اختلال بیان نوشتاری :

پیشرفت پایین تر از حدمورد انتظار با توجه به سن و آموزش ناتوانی در نوشتن مشتمل است بر هجی کردن ضعیف ، اشتباه در دستور (نقطه گذاری ) ، دست خط بد . کودکان مبتلا ، در هجی کردن کلمات و بیان افکار خود طبق قوانین دستوری اشکال دارند در پاراگراف بندی ضعف دارند . علیرغم یادآوری های مکرر فراموش می کنند که پایان جمله نقطه بگذارند .

افزودن دیدگاه جدید