ارزیابی جسمانی

ارزیابی جسمانی کودکان

ارزیابی جسمی کودکان توسط متخصص فیزیوتراپیست

 

1- ارزیابی کامل مفاصل

2- بررسی افتادگی شانه ها

3- ارزیابی انحرافات ستون فقرات

4- ارزیابی کوتاهی ها و ضعف عضلات

5- ارزیابی راستای بدن

6- ارزیابی راه رفتن کودک

 

افزودن دیدگاه جدید

محتویات منتشر شده روی وب سایت موسسه فرزندان برتر همگی به منظور اطلاع رسانی بهتر به خانواده های عزیز تدارک دیده شده است و تاکیدی بر درمان توسط موسسه فرزندان برتر نیست.

موسسه فرزندان برتر در حال حاضر فقط در زمینه استعدادیابی کودکان براساس روش هوارد گاردنر فعالیت دارد.

موسسه فرزندان برتر در هیچ کجای ایران شعبه دیگری ندارد.

بستن اطلاعیه